دسته‌ها
اخبار

دیوان عدالت اداری در ایران – قانون اساسی و اداری


در این مقاله قصد داریم به بررسی وظایف و اجزای تشکیل دهنده آن بپردازیم دیوان عدالت اداری در ایران. در ادامه به بحث نظام حقوقی و آیین دادرسی می پردازیم و در آ، به حدود صلاحیت دادگاه می پردازیم.

تاریخچه مختصر دیوان عدالت اداری در ایران

برای سال‌های متمادی، ،ت‌ها پاسخگوی اعمال خود در قبال شهروندان خود نبودند. به همین دلیل، حتی اگر شهروندان تحت تأثیر اقدامات ،ت ها یا کارمندان ،ت قرار می گرفتند، ،ت مجبور به جبران آن نمی شد. با این حال، در حال حاضر، این نگرش قابل قبول نیست.

به همین ترتیب، طبق اصل شماره 173 از
قانون اساسی ایرانیک مرجع ویژه برای رسیدگی به اعتراضات شهروندان توسط ،ت به نام «دیوان عدالت اداری“(“دادگاه“) به ،وان یکی از شرکتهای تابعه قوه قضائیه به موجب ماده 10 قانون
دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود قدرت دیوان عدالت اداری مشخص شده اند.

وظایف دیوان عدالت اداری بر اساس قو،ن ایران

1- بررسی اعتراضات به تصمیمات یا اقدامات مقامات ،تی و/یا ،تی

طبق ماده 10 ق قانون دیوان عدالت اداری («قانون»)، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی را علیه ارگان‌های ،تی ،تی مانند و،خانه‌ها و سازمان‌های عمومی و نهادها و شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی دارد.

ضمناً تصمیمات و اقدامات مأموران یا کارکنان این واحدها در امور مربوط به وظایفشان نیز در صلاحیت این واحدها است. دیوان عدالت اداری.

2- رسیدگی به ایرادات به نظرات کمیسیون های خاص

به موجب بند دوم ماده 10 قانون
وظایف دیوان عدالت اداری رسیدگی به ایرادات و شکایات در خصوص تصمیمات قطعی هیأت های اداری از قبیل هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون های موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها.

3- صلاحیت رسیدگی به شکایات کارکنان ،ت

علاوه بر وظایف ذکر شده در بالا، دیوان عدالت اداری یک مرجع عمومی برای رسیدگی به پرونده های مربوط به شکایات استخدامی علیه ،ت است.

را دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر کارکنان واحدها و مؤسسات موضوع بند 1 ماده 10 در خصوص حقوق استخدامی آنان را بر عهده دارد.

4- صلاحیت رسیدگی به اعتراض به مقررات مصوب ،ت

به موجب ماده 12 ق قانون دیوان عدالت اداریدیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات بخش خصوصی در خصوص مقررات مصوب ،ت را دارد.

به عبارت دیگر، در صورتی که مقررات ،تی و شهرداری مغایر با شرع یا قانون باشد یا سوء استفاده از قدرت، تخلف در اجرای قو،ن و مقررات و یا خودداری از انجام وظایفی باشد که موجب تضییع حقوق فردی و قانونی افراد شود. نهادها می توانند این موارد را به دیوان ارجاع دهند.

5- صدور حکم واحد قضایی

فرض کنید دادگاه ها و دادگاه های اداری در مورد موضوع خاصی احکام متناقض صادر کنند. در آن صورت،
مجمع عمومی دیوان حق دارد یک سبقه قضایی ی،ان و لازم الاجرا برای همه دادگاه های بدتر صادر کند.

رویه های داخلی دادگاه

در حال حاضر 56 شعبه دادگاه بدوی، 23 شعبه تجدیدنظر و 6 شعبه اجرائیه در این شعبه فعالیت دارند.
دیوان عدالت اداری. هر یک از شعب بدوی دادگاه با توجه به انواع دعاوی اداری قابل اقامه در داخل تخصص داشته اند.

آرای صادره از دادگاههای بدوی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر است. یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای ارکان دیوان ظرف 20 روز از ابلاغ اعتراض نماید. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

اجرای احکام دادگاه

طبق ماده 49 قانون، تصمیمات قطعی دادگاه بلافاصله توسط دستگاه های ،تی موضوع رأی اجرا می شود. شاخه های دیوان عدالت اداریپس از ابلاغ رای به مال باخته، رونوشتی از آن را به همراه پرونده به دایره مربوطه اجرای احکام تسلیم نمایید.

محکوم علیه مکلف به اجرای کامل آن است
دیوان عدالت اداری تصمیم گیری یا جلب رضایت شاکی ظرف یک ماه و گزارش کتبی نتیجه به واحد اجرای احکام دیوان.

دستگاه های عمومی ،ت که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیستند

بر اساس قانون تصمیمات قضایی قوه قضائیه؛ تصمیمات رئیس قوه قضائیه، مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی در صلاحیت این قوه نیست. دیوان عدالت اداری.

همچنین با توجه به مصوبه 680 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که دارای ارزش قانون است، اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌های انضباطی و دانشجویی دانشگاه‌ها، و، علوم و … و، بهداشت و درمان و دانشگاه آزاد اسلامی خارج از صلاحیت این و،خانه است دیوان عدالت اداری.

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1268316