دسته‌ها
اخبار

آیا شکایت از قاضی امکان پذیر است؟


ا،ر دعواها به توافق ختم می شوند، اما موارد کمی وجود دارد که به محاکمه می روند یا قبل از محاکمه رد می شوند. در این موارد، ممکن است برای طرف بازنده طرح دعوی علیه قاضی وسوسه انگیز باشد. با این حال، چنین دعاوی تقریباً همیشه اتلاف وقت است زیرا قضات معمولاً در حین انجام وظایف خود از دعاوی مصون هستند. درخواست تجدید نظر در مورد یک پرونده بازنده بسیار ساده تر از شکایت از قاضی دادگاه است. همچنین ممکن است تحت شرایط خاصی بتوان قاضی را مجبور به استعفا کرد. دیوان عالی حکم داده است که استعفای قضایی برای یک سیستم بی طرف ضروری است و بنابراین ریشه در ضمانت قانون اساسی از روند قانونی.

قاضی Banging a Gavelقضات در حین کار از شکایت مصون هستند

قضات نیز مانند ا،ر مقامات ،تی چنین کرده اند مصونیت مطلق از مسئولیت اقدامات انجام شده در حین انجام وظایف خود. این بدان م،است که نمی توان از قاضی به دلیل صدور حکمی مبنی بر نارضایتی طرفین یا اظهارات یا اظهارات خاصی در حین جلسه دادگاه شکایت کرد. دلیل منطقی ساده است. هر زمان که یکی از طرفین پرونده ای را ببازد و آن را به قاضی واگذار کند، سیستم حقوقی مملو از دعاوی می شود. با این حال، یک قاضی همچنان می تواند برای اعمال خارج از وظایف خود، مانند حمله یا سایر اقدامات خارج از دادگاه مورد شکایت قرار گیرد.

داوران با روش های دیگر تحت کنترل قرار می گیرند

قضات همه قدرتمند نیستند. اگر قاضی تصمیم نادرستی بگیرد، حکم همچنان قابل اعتراض است. طرف بازنده می تواند از حکم به دادگاه بالاتر شکایت کند. کنگره یا مجلس قانونگذاری ایالتی ممکن است قانونی را برای لغو این تصمیم تصویب کنند. رئیس جمهور یا فرماندار ممکن است یک محکومیت نادرست را ببخشد. برخی از ایالت ها به رای دهندگان اجازه می دهند قاضی را که از او ناراضی هستند فراخو، کنند. قضات معمولاً از دعاوی مصون هستند، اما راه‌های دیگری نیز برای به چالش کشیدن قاضی که در اشتباه است وجود دارد.

اگر تعصب یا تعصب به یک مسئله تبدیل شود، قضات باید خود را استعفا دهند

استعفا یک فرآیند مهم برای قوه قضاییه است. رد قضائی زم، اتفاق می افتد که قاضی الف تعصب شخصی در مورد موضوع پرونده به ،وان وکیل یا شاهد برای یکی از طرفین خدمت کرده است یا در مواردی که قاضی منفعت مالی در نتیجه پرونده دارد. قضات در همه سطوح باید خود را از پرونده ها کنار بگذارند. حتی قضات دیوان عالی کشور می‌توانند و باید از رسیدگی به پرونده‌های خاصی که منافع مالی یا شخصی در این پرونده دارند خودداری کنند. اگر یکی از طرفین معتقد باشد که یک قاضی دارای تعصب است و قاضی باید خود را استعفا دهد، طرف ممکن است برای رد قاضی اقدام کند. اگر قاضی درخواست اعاده دادرسی را رد کند، پرونده می تواند برای رسیدگی به دادگاه بالاتر تجدید نظر شود.

آیا باید برای یک موضوع قانون مدنی وکیل استخدام کنم؟

یک طرف ممکن است بر اساس هر نظریه غیر کیفری حقوقی شکایت کند یا مورد شکایت قرار گیرد. اگر فکر می کنید به شما ظلم مالی یا غیر آن ظلم شده است، باید با افراد ماهر و آگاه مشورت کنید وکیل مدنی به منظور کمک به شما در تعیین اینکه آیا یک مورد محکم دارید یا خیر. اگر می‌خواهید از ،ت شکایت کنید، یک وکیل می‌تواند در ارزیابی اینکه آیا مصونیت ،تی مانع است یا خیر کمک کند و شما را در مورد حقوقتان راهنمایی کند. یک وکیل محلی ماهر در صورت نیاز از شما در دادگاه نمایندگی می کند و همچنین به شما کمک می کند تا در جهت جبران خسارت معقول و رضایت بخش تلاش کنید.


منبع: https://lawblog.legalmatch.com/2022/10/14/is-it-viable-to-sue-the-judge/