دسته‌ها
اخبار

ایالات متحده: نیویورک قانون شفافیت پرداخت در سراسر ایالت را تصویب کرد – هریس بیچ



از 17 سپتامبر 2023، ا،ر کارفرمایان بخش خصوصی در ایالت نیویورک م،م به ارسال شرح شغل و محدوده پرداخت برای هر فرصت شغلی، ترفیع یا انتقال هستند.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1265502