دسته‌ها
اخبار

بازی بر اساس قوانین: دادگاه قانون اساسی ترکیه مراحل حمله سپیده دم را تایید کرد اما برخی تغییرات جزئی را لغو کرد – ضد انحصار، رقابت اتحادیه اروپا


برای چاپ این مقاله کافی است در سایت Mondaq.com ثبت نام کنید یا وارد شوید.

1302244a.jpg

در ژوئن 2020، قانون رقابت ،یه بازنگری شد. در این زمینه، اصلاحات قابل توجهی در رابطه با تعهد، مصالحه، حداقل ها، قدرت انجام حملات سحرگاهی، و عملکرد داخلی سازمان رقابت ،یه (“TCA”) انجام شد. متعاقباً 134 نفر از نمایندگان مجلس با طرح شکایت قانونی به دادگاه قانون اساسی («دادگاه») خواستار ابطال چهار ماده شدند که دو مورد از آنها مربوط به تشخیص تخلفات رقابتی و تشریفات مجازات (مواد 9 و 15) و دو ماده مربوط به رویه های اداری داخلی TCA پس از آن، در 9 نوامبر 2022، دادگاه (“دادگاه”) دادخواست ابطال اصلاحات مواد 9 و 15 قانون مربوط به اعمال قانون رقابت و ابطال دو اصلاحیه مربوط به رویه های اداری داخلی را رد کرد. از TCA

این مقاله بر ارزیابی دادگاه از ماده 9 تمرکز خواهد کرد.خاتمه تخلف” و ماده 15 که بر اختیارات TCA برای انجام حملات سحرگاهی حاکم است.

تحلیل اصلاحیه در مورد ماده 9

ماده 9 به هیئت رقابت ،یه (“هیئت”) این اختیار را می دهد تا در مواردی که رفتار و اقدامات ناقض مواد 4، 6 یا 7 قانون رقابت باشد، برای پایان دادن به محدودیت رقابت اقدام کند. این درمان ها به دو دسته رفتاری و ساختاری دسته بندی می شوند. راه حل های رفتاری تعهداتی را در مورد نحوه رقابت شرکت ها در بازار، استفاده از دارایی های خود یا انعقاد قرارداد با سایر شرکت ها تحمیل می کند. اگر راه‌حل‌های رفتاری نتواند نتیجه دلخواه را به همراه داشته باشد، هیئت می‌تواند به راه‌حل‌های ساختاری متوسل شود که شامل انتقال فعالیت‌ها، سهام یا دارایی‌های خاص شرکت‌ها می‌شود.

دعوای ابطال استدلال می‌کرد که این قاعده امکان انتقال دارایی‌ها را بدون روند قضایی دادگستری، نقض آزادی مالکیت و شرکت‌ها و به‌طور بالقوه وارد ، خسارات شدید و غیرقابل جبران به شرکت‌های مشمول اندازه‌گیری می‌دهد. دادگاه ماده 35 قانون اساسی را که از حق مالکیت حمایت می کند، ماده 48 که آزادی کار و قرارداد را تضمین می کند و ماده 13 که از حقوق و آزادی های اساسی حمایت می کند، ارزیابی کرد. دیوان به این نتیجه رسید که اقدامات ساختاری معرفی شده در قانون متن، با نقض بوده و برای رفع آن ضروری بوده و هیچ گونه دخالت نامتن، یا محدودیت غیرمنطقی در حقوق فوق الذکر ایجاد نکرده است.

تحلیل اصلاحیه در مورد ماده 15

دادگاه درخواست ابطال عبارت ” را بررسی کرد.ممکن است از آن کپی و نمونه های فیزیکی بگیرددر ماده 15 اصلاحی قانون. درخواست ابطال بر این استدلال استوار بود که قاعده مورد بحث اجازه کپی و نمونه برداری از انواع اسناد تعهدات را بدون هیچ گونه محدودیتی می دهد و قانون اجازه دسترسی به داده های مربوط به اسرار تجاری را می دهد. از تعهدات هیچ تضمینی در مورد ،ب و پردازش داده های شخصی را شامل نمی شود.

در ارزیابی خود، دیوان در درجه اول ماده 20 قانون اساسی را مورد توجه قرار داد که حق حفظ حریم خصوصی را تنظیم می کند. دادگاه بیان می کند که حفاظت از داده های شخصی و حق درخواست چنین حمایتی در محدوده حفاظت از حق حریم خصوصی تضمین شده است. علاوه بر این، دیوان تفسیر می کند که داده های مربوط به اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی باید در چارچوب این ماده در نظر گرفته شود، بر اساس عبارت “هر ،…» در متن مقاله مربوطه.

حق درخواست حفاظت از داده های شخصی توسط قدرت انجام حملات صبحگاهی در ماده 15 قانون محدود شده است. دیوان می‌پذیرد که این محدودیت مطابق با اصل «حقوق و آزادی‌ها فقط به موجب قانون محدود می‌شود» در اصل 13 قانون اساسی، شرط قانونی بودن را دارد و دارای هدف مشروع قانون اساسی است.

دیوان بر ،وم به دست آوردن رونوشت و نمونه های فیزیکی انواع داده ها و اسناد موجود در کتب، رسانه های فیزیکی و الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی به دست آمده در جریان بررسی برای کشف تخلفات رقابتی تاکید می کند. دیوان نتیجه می گیرد که ملاک محدودیت مندرج در قاعده برای دستیابی به هدف فوق الذکر رعایت شده است. مشخص شده است که این قاعده مقرر می‌دارد که رونوشت‌ها و نمونه‌های فیزیکی دفاتر، اسناد، سوابق و داده‌ها که دلیلی برای کشف تخلفات رقابتی است، دارای ضمانت‌های لازم در خصوص حفاظت از اطلاعات شخصی باشد.

نکته قابل توجه دیگر در ارزیابی دیوان این است که دیوان ضمن بررسی بر اساس قانون اساسی قاعده مورد درخواست ابطال، برای ضمانت‌های قانونی حق حمایت از داده‌های شخصی به قانون حفاظت از اطلاعات شخصی استناد کرد. ضمانت‌های مورد بحث عبارتند از به دست آوردن اطلاعات، حق دسترسی به داده‌ها، حق دانستن اینکه آیا داده‌ها برای اه، مورد نظر استفاده می‌شوند یا خیر، و حق تضمین امنیت داده‌ها. همانطور که توسط دیوان بیان شد، قانون پیشنهادی برای ابطال ضمانت‌های قانونی ارائه می‌کند و مزاحمتی بی‌رویه در فعالیت‌های تجاری و انجمن‌های تجاری ایجاد نمی‌کند. همچنین حق درخواست حفاظت از داده های شخصی را به طور غیرمنطقی محدود نمی کند. اما مطابق اصل 148 قانون اساسی، دیوان این اختیار را دارد که به طور مستقیم به بررسی انطباق قو،ن با قانون اساسی بپردازد. همانطور که دیوان انجام داده است، تحلیل قانون اساسی بودن قانون مورد بررسی در احکام مورد حمایت سایر قو،ن رویکرد من،ی نیست و منجر به کاهش کارایی قوه قضاییه قانون اساسی می شود.

از سوی دیگر، این تصمیم به اتفاق آرا نبود و از پانزده عضو، پنج نفر از جمله رئیس و نایب رئیس دیوان رأی مخالف دادند. نظرات مخالف بر دو نکته کلیدی تاکید دارند. اولاً، حق مصونیت اقامتگاه به طور گسترده تفسیر می شود که محل کار را در احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر شامل می شود. دادگاه و اصل 21 قانون اساسی تصریح می کند که هیچ ، نمی تواند بدون حکم قاضی وارد اقامتگاه یا تفتیش شود.

ث،اً، قانون مورد بررسی نحوه استفاده از اطلاعات و اسناد، از جمله داده‌های شخصی موضوع بازرسی، محل پردازش و ذخیره‌سازی این اطلاعات و نوع بازرسی برای جلوگیری از سوء استفاده از مجوز را تنظیم نمی‌کند. بنابراین، استدلال می شود که قاعده ای که حق درخواست حفاظت از داده های شخصی را محدود می کند، به گونه ای خاص و قابل پیش بینی نیست که اجازه خودسری را ندهد و بنابراین ا،ام قانونی را برآورده نمی کند.

نتیجه

تصمیم دادگاه بر ،وم وجود مقررات مشخص و مشخص برای جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات TCA و حمایت از حقوق افراد تاکید می کند. شایان ذکر است که ماده 13، مبنی بر محدود شدن حقوق و آزادی های اساسی توسط قانون، نقش تعیین کننده ای در تصمیم دیوان داشت. بنابراین هرگونه محدودیت در حقوق و آزادی های فردی باید در قانون تصریح شود و از طریق مقررات ثانویه یا تصمیمات هیأت مطرح نشود. در غیر این صورت محدودیت ها خلاف قانون اساسی خواهد بود. در نهایت، این تصمیم به ،وان یک یادآوری عمل می کند که باید تعادل ظریفی برای حفظ رقابت و حقوق اساسی حفظ شود. همچنین تأکید بر اصل 13 قانون اساسی بیانگر آن است که بحث در مورد اختیار انجام حملات سحری که در ماده 15 قانون تنظیم شده است، از طریق مقررات ثانویه یا از طریق تصمیم هیأت، احتمالاً برای مدت قابل توجهی ادامه خواهد داشت.

1302244b.jpg

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1302244