دسته‌ها
اخبار

جمعه، 3 فوریه 2023 – چقدر جذاب


«دیوید در مقابل جالوت: چگونه منافع شرکتی بر دعاوی استیناف مدنی غالب می‌شود و چه کاری می‌تو،م درباره آن انجام دهیم. شکاف در دسترسی به نمایندگی های قانونی استیناف متخصص، شرکت های ثروتمند را قادر ساخته است که چشم انداز قانونی را به نفع خود شکل دهند. اصحاب دعوی استیناف طرف شاکی در تلاشند تا آن را تغییر دهند.» سیمون اونوالا دارد این پست در The [F]قانون

نوشته شده در ساعت 9:00 توسط هوارد باشمن“دشمنان 3M برای سرمایه گذاری در ش،ت ورش،تگی تالک J&J سریع عمل می کنند”: آلیسون فرانکل “در مورد پرونده” از رویترز است این پست.

نوشته شده در 8:55 توسط هوارد باشمن
منبع: https://،wappealing.abovethelaw.com/2023/02/03/#198166