دسته‌ها
اخبار

صندوق های گرنزی: مسائل عملی که باید در نظر داشت – تامین مالی


10 فوریه 2023

کری اولسن


برای چاپ این مقاله کافی است در سایت Mondaq.com ثبت نام کنید یا وارد شوید.

هنگام راه‌اندازی یک صندوق گرنزی، موارد عملی خاصی وجود دارد که باید در نظر داشت تا اطمینان حاصل شود که تأسیس و عملیات به خوبی پیش می‌رود.

هیئت مدیره

،یب و رفتار

قانون حمایت از سرمایه گذاران (Bailiwick of Guernsey)، 2020 (“قانون POI”)

در مواردی که نهاد تحت قانون POI (“دارنده مجوز POI”) دارای مجوز است، قانون POI هر مدیر، کنترل کننده، شریک یا مدیر دارنده مجوز POI را م،م می کند که “شخص من، و من،” برای تصدی آن موقعیت باشد. عواملی مانند صلاحیت، شایستگی، تجربه و قضاوت او در تعیین این تصمیم نقش دارند. هیئت مدیره دارنده مجوز POI باید حداقل از دو نفر یا دارای تخصص و تخصص من، تشکیل شده باشد که به اندازه کافی مستقل از یکدیگر باشند. GFSC هیئت مدیره ای را م،م می کند که از تعداد اعضای اجرایی و غیراجرایی که در شرایط من، تشخیص می دهد، تشکیل شده باشد. تجارت باید به روشی محتاطانه انجام شود.

قو،ن 2021 دارندگان مجوز (رفتار تجاری) (“قو،ن COB”)

قو،ن COB (مگر اینکه GFSC به طور خاص موافقت کند) برای دارندگان مجوز POI اعمال می شود. دارندگان پروانه م،م به رعایت 10 “اصول انجام امور مالی” هستند – بی،ه استانداردهایی که از یک دارنده مجوز POI انتظار می رود. بر اساس قو،ن COB، GFSC از حداقل دو مدیر مقیم گرنزی از یک دارنده مجوز POI انتظار دارد (مگر اینکه توسط یک شرکت دیگر گورنزی اداره شود که در این صورت فقط یکی).

آیین نامه حاکمیت شرکتی بخش مالی (“کد”) مجموعه ای غیر تجویزی از اصول و راهنمایی است که مؤلفه های عملکرد خوب شرکتی را بیان می کند که سهامداران و هیئت مدیره و همچنین GFSC می توانند درجه حاکمیت را بهتر ارزیابی کنند. بر شرکت های بخش مالی گرنزی اعمال می شود. این کد برای همه دارندگان مجوز POI و وجوه گرنزی (اعم از ثبت‌شده یا مجاز) اعمال می‌شود. هیئت مدیره باید متشکل از افرادی باشد که در شرایطی که ممکن است نیاز به مدیران مستقل غیرموظف باشد، تعادل من،ی از مهارت‌ها، دانش و شایستگی داشته باشند. ضمیمه 1 کد راهنمایی بیشتر برای وجوه ارائه می کند.

شرایط حضور در گرنزی

قانون شرکت ها (گرنزی) 2008 (“قانون شرکت ها”) هیچ ا،امی را برای هیئت مدیره یک شرکت برای ،ن بودن گورنزی یا برای برگزاری جلسات هیئت مدیره در گورنزی اعمال نمی کند. با توجه به اساسنامه و مواد شرکت و تصمیمات هیئت مدیره، قانون شرکت ها تشکیل جلسه هیئت مدیره را در محلی که رئیس جلسه در آن حضور دارد تشخیص می دهد. بنابراین جلسات هیئت مدیره می‌تواند با مدیر، که در هر نقطه‌ای برای اه، گرنزی واقع شده‌اند برگزار شود (اگرچه در چنین شرایطی باید با توجه به قو،ن خارجی که ممکن است یک شرکت را از یک حوزه قضایی خاص بر اساس موقعیت مک، مدیر، که ممکن است دارای مالیات نامطلوب هستند، کنترل شود مراقبت شود. و پیامدهای نظارتی).

همانطور که در بالا ذکر شد، بر اساس قو،ن COB، GFSC از حداقل دو مدیر مقیم گرنزی از یک دارنده مجوز POI انتظار دارد (مگر اینکه توسط یک شرکت دیگر گورنزی اداره شود که در این صورت معمولاً فقط یکی کافی است).

قانون شرکت ها یک شرکت گورنزی را م،م می کند که آدرس ثبت شده در گرنزی داشته باشد. شرکت‌های گرنزی که صندوق نیستند و ارائه‌دهنده خدمات شرکتی ندارند به یک مدیر مقیم گرنزی نیاز دارند.

ماده اقتصادی

گرنزی قانون مواد اقتصادی را برای دوره های حسابداری که از 1 ژانویه 2019 یا پس از آن شروع می شود، معرفی کرد. این قانون برای برآورده ، تعهدات شورای اتحادیه اروپا برای رفع نگر، ها مبنی بر اینکه نرخ مالیات بر درآمد شرکتی 0% گرنزی می تواند ساختارهای فراساحلی را با هدف جذب سود تسهیل کند، معرفی شد. محتوای واقعی اقتصادی را منع، نمی کند.

ا،امات مواد اقتصادی برای یک شرکت یا شراکت مقیم مالیاتی گرنزی اعمال می شود که در آن و در حدی که:

  • یک یا چند مورد از «فعالیت‌های مرتبط» زیر را (به حساب خود یا به‌،وان شریک یا عضو مشارکت) انجام می‌دهد: بانک، بیمه، مدیریت صندوق، تأمین مالی و لیزینگ، دفتر مرکزی، حمل و نقل و توزیع و مراکز خدمات.

  • یک نهاد نگهدارنده است و به ،وان وظیفۀ اصلی خود، ،ب و نگهداری سهام یا منافع منصفانه در سایر واحدهای تجاری را بر عهده دارد و هیچ گونه فعالیت تجاری انجام نمی دهد. یا

  • دارای درآمدی (که مستقیماً یا به ،وان شریک یا عضو شرکت تضامنی به شرکت ایجاد می شود یا تعلق می گیرد) از دارایی های م،وی.

قانون مواد اقتصادی برای صندوق‌های گورنزی با مدیریت خارجی اعمال نمی‌شود، اما می‌تواند برای مدیران صندوق‌ها و شرکت‌ها و شراکت‌های خاص متعلق به صندوق‌ها اعمال شود. جزئیات بیشتر در مورد اعمال قانون مواد اقتصادی گرنزی در صندوق ها را می تو،د در اینجا بیابید.

کفایت سرمایه

قو،ن 2021 دارندگان مجوز (کفایت سرمایه) (“قو،ن کفایت سرمایه”) حداقل ا،امات سرمایه گذاری را برای صدور مجوز تعیین می کند.

برای یک متولی تعیین شده یا متولی تعیین شده یک طرح سرمایه گذاری جمعی باز، حداقل دارایی خالص 4,000,000 پوند مورد نیاز است.

برای یک مدیر تعیین شده یک طرح سرمایه گذاری جمعی، حداقل دارایی خالص 100000 پوند مورد نیاز است.

برای یک دارنده مجوز عادی که به ،وان مدیر یک طرح سرمایه گذاری جمعی عمل می کند (به ،وان مثال یک شریک عمومی یک مشارکت محدود)، حداقل دارایی خالص 10000 پوند مورد نیاز است.

هزینه های نظارتی

هزینه های نظارتی که از 1 ژانویه 2023 اعمال می شود به شرح زیر است:

  • هزینه ثبت / مجوز صندوق: 3780 پوند

  • کارمزد سالانه صندوق: 3780 پوند

  • هزینه درخواست مجوز POI: 2755 پوند

  • هزینه سالانه دارنده مجوز POI (مدیر طرح های سرمایه گذاری جمعی مجاز یا ثبت شده): 1970 پوند

  • هزینه سالانه دارنده مجوز POI (مدیر تعیین شده طرح های سرمایه گذاری جمعی مجاز یا ثبت شده) بستگی به گردش مالی دارد: 3940 پوند (

برخی از فعالیت‌های مرتبط با صندوق در حال انجام ممکن است به‌،وان یک فعالیت تنظیم‌شده بر اساس مقررات امانت‌داران، مشاغل اداری و مدیران شرکت و غیره (قانون Bailiwick of Guernsey)، 2020 (“قانون امانتداران”) طبقه‌بندی شوند. اگر فعالیت در حال انجام به مجوز POI نیز نیاز نداشته باشد (در این صورت طبق قانون امانتداری معافیت وجود دارد)، ممکن است نیاز به درخواست معافیت اختیاری خاص باشد. این قیمت 1270 پوند است.

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.

مقالات پرطرفدار در مورد: امور مالی و بانکداری از گرنزی

وام سبز

طرفداران Camilleri Preziosi

اصطلاح “وام سبز” به طور فزاینده ای در گفتمان اقتصادی و بازار رایج شده است. “وام سبز” چیست و چه چیزی آن را از “وام” معمولی شما متمایز می کند؟

یک اعلامیه حقوقی 199 از 2021

گروه CSB

یک اعلامیه حقوقی (LN 199 از سال 2021) در 30 آوریل 2021 منتشر شد که تعدادی اصلاحات را در مقررات اصلی، جلوگیری از پولشویی و تامین مالی ارائه کرد.

فرهنگ چیست و به چه م،است؟

نانوا و شرکا

فیلم گرگ وال استریت یا سریال نتفلی، در مورد برنی مدوف نمونه‌های سرگرم‌کننده و گرافیکی از جایی که فرهنگ و رفتار از کنترل خارج می‌شود و کارمندان ویران شده را ارائه می‌دهد…

تعهدات CRS برای مدیران و مشاوران سرمایه گذاری

BeesMont Law Limited

به طور کلی، طبق استاندارد گزارش‌دهی مش، (CRS) مدیران و مشاوران سرمایه‌گذاری به ،وان «نهادهای سرمایه‌گذاری» طبقه‌بندی می‌شوند و برای اه، CRS «موسسات مالی گزارش‌دهنده» هستند.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1281464