دسته‌ها
اخبار

فرآیندهای حقوقی متداول که یک وکیل می تواند به یک صاحب کسب و کار جدید در فلوریدا کمک کند


راه اندازی یک ،ب و کار جدید می تواند بسیار پرخطر و در عین حال بسیار سودآور باشد. با این حال، یک وکیل می تواند به صاحب ،ب و کار جدید کمک کند تا در صورت تبدیل شدن به یک متهم در یک دعوی حقوقی، مواجهه احتمالی خود را کاهش دهد. در اینجا چند روش وجود دارد که یک صاحب ،ب و کار جدید می تواند برای کاهش مسئولیت احتمالی در طول یک دعوی قضایی انجام دهد:

4 نفر در حال کار روی ،ب و کار جدیدحفظ حجاب شرکتی

صاحبان مشاغل جدید باید یک شرکت تشکیل دهند تا ،ب و کار خود را از دارایی های شخصی خود جدا کنند. ادغام می تواند نقدینگی، دارایی ها و اموالی را که ممکن است در صورت شکایت از صاحب ،ب و کار یا ،ب و کار آسیب پذیر باشد، محدود کند. این فرآیند ممکن است در ابتدا نیاز به پرداخت‌های اضافی و کاغذبازی داشته باشد، اما در درازمدت باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود.

پس از ثبت ،ب و کار، تمایز بین دارایی های تجاری و خصوصی باید حفظ شود. این حجاب شرکتی ممکن است منحل شود اگر تمایز بین مالک و شکل شرکت م،ادار نباشد. اگر دارایی های شخصی و شرکتی با هم ،یب شوند، دادگاه می تواند به هر حال حکم به انحلال حجاب شرکت بدهد.

تهیه پیش نویس توافقنامه عدم افشا

،ب‌وکارهای جدید باید مالکیت م،وی و اسرار شرکت خود را از رقبا محفوظ نگه دارند، اما دسترسی کارمندان و فروشندگان خود را برای استفاده و اشتراک‌گذاری حفظ کنند. قراردادهای عدم افشای اطلاعات می تواند به کارمندان اجازه دهد بدون به خطر انداختن اطلاعات تجاری محرمانه صحبت کنند و اسناد را به اشتراک بگذارند. قراردادهای عدم افشا باید به اندازه کافی مشخص باشند تا مشخص شود چه ،، را پوشش می دهد، چه اطلاعاتی محرمانه است و چه مدت باید دوام داشته باشد. با این حال، توافق نامه های عدم افشا نمی تواند مانع از تغییر شغل یک کارمند سابق در همان زمینه شود. قراردادهای عدم افشا باید دقیقا نوشته شوند تا قابل اجرا باشند.

حفظ استانداردها و رویه های مکتوب

رایج ترین دعاوی معمولاً شامل سهل انگاری برای آسیب شخصی است. ،ب و کارها مسئول هستند تصادف لغزش و سقوط زم، که قرار بود اقدامی انجام دهد اما موفق به انجام آن نشد. ،ب‌وکارها باید رویه‌های کتبی را برای کارمندان رعایت کنند تا در عین حال از یک دعوی بالقوه گران‌قیمت اجتناب کنند. ،ب‌وکارها باید فرم‌های تایید کارمندان جدید را امضا کنند و دفترچه‌های راهنمای کارمندان را برای اطمینان از رعایت این سیاست‌ها در اختیار داشته باشند. کارکنان همچنین باید سوابق کتبی هر بازرسی را که انجام می دهند نگهداری کنند.

آیا باید یک را استخدام کنم فلوریدا وکیل تجارت؟

قانون تجارت می تواند بسیار پیچیده باشد. یک ماهر وکیل تجارت فلوریدا می تواند به شما در راه اندازی، ادغام یا انحلال ،ب و کار کمک کند. انواع مختلفی از قو،ن و مقررات وجود دارد که هنگام اداره یک تجارت اعمال می شود. یک وکیل محلی ،ب و کار فلوریدا به شما کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که شما و ،ب و کارتان با تمام قو،ن ایالتی مطابقت دارید، قراردادهای شما قابل اجرا هستند، و از رویه های من، برای اجرای تجارت خود پیروی کرده اید.


منبع: https://lawblog.legalmatch.com/2022/09/19/common-legal-processes-a-lawyer-can-،ist-a-new-business-owner-with-in-florida/