دسته‌ها
اخبار

قطعنامه سال نو نیوجرسی: قانون جدیدی که میثاق های محدود کننده را محدود می کند؟ – مزایا و پاداش کارکنان


  • قانون معرفی شده در نیوجرسی به طور قابل توجهی استفاده از میثاق های محدود کننده پس از استخدام را محدود می کند.

  • در حالی که این لایحه هنوز در حال بررسی است، روند رو به رشدی را برای محدود ، استفاده از قراردادهای غیررقابتی در اشتغال نشان می دهد.

در حال حاضر در مجلس قانونگذاری نیوجرسی، لایحه‌ای است که دهه‌ها رویه قضایی نیوجرسی را در مورد میثاق‌های محدودکننده در قراردادهای کاری و توافق‌نامه‌های جدایی لغو می‌کند و مجموعه‌ای از ا،امات جدید را برای میثاق‌های محدودکننده تحمیل می‌کند. این لایحه، AB 3715/SB 1410، توانایی کارفرما را برای ا،ام میثاق‌های محدودکننده پس از استخدام با کارمندان خود کاهش می‌دهد. این لایحه نه تنها در مورد مقررات غیررقابتی اعمال می شود، بلکه در مورد مقررات غیر درخواستی در مورد مشتریان/مشتریان و کارکنان و همچنین مقررات محرمانگی/غیر افشاگری اعمال می شود. در صورت تصویب این لایحه، کارفرمایان نیوجرسی همچنان می‌توانند از برخی کارمندان بخواهند یا درخواست کنند که به ،وان شرط استخدام یا قرارداد جدایی، قراردادهای میثاق محدودکننده امضا کنند. فقط اگر محدودیت ها و توافقات پس از استخدام با ا،امات جدید مطابقت داشت. این لایحه همچنین یک دلیل خصوصی برای اقدام علیه کارفرمای، که این ا،امات جدید را اجرا نمی کنند، با خسارات احتمالی از جمله (از جمله موارد دیگر) اعطای حق ا،حمه و هزینه های وکلا ایجاد می کند.

این لایحه هزینه بالایی را برای کارفرمای، که برای انعقاد چنین قراردادهایی انتخاب می کنند، اضافه می کند و مست،م پرداخت پولی به کارمند پس از خاتمه است. این لایحه همچنین محدودیت هایی را برای اجرای جغرافیایی و انواع فعالیت هایی که می توانند محدود شوند، تعیین می کند.

برخلاف قانون عرفی، این لایحه صراحتاً کارفرمایان را از اجرای توافقات میثاق محدودکننده در رابطه با کارمند، که به دنبال استخدام در سراسر خطوط ایالتی هستند، منع می کند. با توجه به نزدیکی نیوجرسی به شهرهایی مانند فیلادلفیا و نیویورک سیتی، که مرکز فعالیت های تجاری هستند، این محدودیت ممکن است به کارفرمایان نیوجرسی اجازه ندهد که به درستی از منافع تجاری مشروع خود که خارج از نیوجرسی است محافظت کنند. این لایحه اجازه نمی دهد تا زم، که کارمند تماس را آغاز نکرده باشد، توافقاتی برای منع کارمندان از کار با مشتریان یا مشتریان کارفرما وجود داشته باشد. این نوع قراردادهای «عدم پذیرش تجارت» قبلاً توسط دادگاه های نیوجرسی اجرا شده است، که تعریف «درخواست» را به اولین تماس محدود نمی کند. علاوه بر این، این لایحه میثاق های محدود کننده را برای مدتی محدود می کند که از 12 ماه پس از خاتمه کار تجاوز نمی کند.

این لایحه موافقت نامه های میثاق محدود کننده را در برابر طیف وسیعی از افراد مختلف غیرقابل اجرا می کند. به ،وان مثال، این لایحه قراردادهای محدود کننده را برای کارکنان غیرمعاف تحت قانون استانداردهای کار منصفانه در سال 1983، دانشجویان کارشناسی یا کارشناسی ارشد در دوره کارآموزی یا سایر مشاغل کوتاه مدت – بدون توجه به حقوق – در حالی که در یک برنامه تحصیلات تکمیلی یا کارشناسی ثبت نام کرده اند، مجاز نمی داند. کارآموز شرکت کننده در یک برنامه کارآموزی ثبت شده، کارمند فصلی یا موقت، کارمندی که بدون تشخیص تخلف یا ا،اج شده توسط کارفرما، پیمانکار مستقل، کارمند زیر 18 سال، یا کارمند کم دستمزد (یک کارمند) کمتر از میانگین دستمزد هفتگی در سراسر ایالت).

قابل توجه ترین – و شاید نگران کننده ترین برای کارفرمایان نیوجرسی – این لایحه باعث می شود توافق نامه های محدود کننده علیه کارکن، که برای مدت کمتر از یک سال به کار گرفته شده اند غیرقابل اجرا باشد. این امر می‌تواند کارفرمایان را در برابر افرادی که به دنبال «یادگیری طناب‌ها» هستند و از حسن نیت کارفرما برای رقابت ناعادلانه با کارفرما استفاده می‌کنند آسیب‌پذیر کند تا زم، که کارمند قبل از سالگرد یک سالگی خود استعفا دهد.

یکی دیگر از ا،امات قابل توجه لایحه پیشنهادی این است که برای دوره اجرای حکم عدم رقابت، این لایحه کارفرمایان را م،م می کند که 100 درصد مبلغی را که کارمند در صورت ادامه کار برای کارفرما مستحق می شد، به کارفرما بپردازد. این شامل مزایایی است که برای حفظ مزایای جانبی لازم است که کارمند مستحق دریافت آن بود. مزایای جانبی به ،وان مرخصی تعطیلات، مرخصی استعلاجی، طرح های بیمه درم، و هر مزیت دیگری که ارزش اقتصادی دارد، تعریف می شود. بنابراین، اگر یک کارفرما پس از خاتمه کار قرارداد غیررقابتی به مدت 12 ماه (حدا،ر زمان مجاز) داشته باشد، آن کارفرما باید به پرداخت حقوق به کارمند ادامه دهد، گویی آن کارمند همچنان برای کارفرما کار می‌کند، صرف نظر از اینکه کارمند کار دیگری را شروع کرده است یا خیر. . این لایحه همچنین کارفرما را از قطع یکجانبه یا کوتاهی پرداخت ها منع می کند مگر اینکه کارمند قرارداد را نقض کند. اگر کارمند به دلیل رفتار نادرست از کار ا،اج شود، استثنایی برای این شرط پرداخت وجود دارد.

این لایحه صریحاً موجبات دعوای کارمندان را علیه کارفرمای، که یک توافق نامه محدودکننده را نقض می‌کنند و خسارات وارده را پیش‌بینی می‌کند. یک کارمند غالب می تواند مستحق پرداخت خسارات منحل شده (با سقف 10000 دلار)، غرامت از دست رفته، خسارت، و هزینه ها و هزینه های معقول وکیل باشد.

این لایحه همچنین ا،امات اخطار و فرم را به شدت تحمیل می کند. کارفرمای، که مایل به ا،ام یک میثاق محدود کننده به ،وان شرط استخدام هستند، باید این کار را به صورت کتبی تا قبل از پیشنهاد رسمی استخدام یا 30 روز کاری قبل از شروع کار انجام دهند. در صورتی که کارفرما بخواهد پس از شروع به کار قراردادی را منعقد کند، کارفرما باید حداقل 30 روز کاری قبل از اجرایی شدن قرارداد، قرارداد را به کارمند ارائه دهد. در قرارداد همچنین باید ذکر شود که کارمند حق دارد قبل از امضای قرارداد با مشاور مشورت کند. هم کارفرما و هم کارمند م،م به امضای قرارداد خواهند بود.

این لایحه ا،امات زمان بندی دقیقی را اعمال می کند. به ،وان مثال، طبق این لایحه، یک کارفرما باید ظرف 10 روز پس از خاتمه رابطه کاری، قصد خود را برای اجرای توافقنامه به طور کتبی به کارمند اطلاع دهد. اگر کارفرما از انجام این کار کوتاهی کند، قرارداد باطل خواهد بود، به استثنای این که کارمند به دلیل سوء رفتار فسخ شده باشد.

در صورت تصویب، این لایحه بلافاصله اجرایی می شود اما عطف به م،ق نخواهد شد. به عبارت دیگر، این لایحه در مورد قراردادهای نافذ در تاریخ تصویب یا قبل از آن اعمال نخواهد شد.

هر دو لایحه همراه مجلس و سنا در حال حاضر در کمیسیون باقی مانده اند. Littler از نزدیک پیشرفت آنها را زیر نظر خواهد داشت. اگر هر یک از این لایحه ها در نهایت به شکلی به قانون تبدیل شود، نیوجرسی به تعدادی از ایالت هایی می پیوندد که قبلاً قو،نی را تصویب کرده اند که میثاق های محدود کننده را به طور قابل توجهی محدود می کند. در واقع، بیش از 30 ایالت از این قبیل (به علاوه ناحیه کلمبیا) وجود دارد و این تعداد همچنان در حال افزایش است. کمیسیون تجارت فدرال حتی اخیراً به این موضوع پرداخته است. FTC قانونی را در 5 ژانویه 2023 پیشنهاد کرد که تمام توافقات غیررقابتی را با استثنائات محدود ممنوع می کند.

کارفرمایان نیوجرسی باید این قانون پیشنهادی FTC و لایحه در حال انتظار نیوجرسی را دنبال کنند تا اطمینان حاصل شود که وکلای آنها توافقات میثاق محدود کننده آنها را حداقل به صورت سالانه بررسی می کنند تا از انطباق با قو،ن فدرال، قو،ن تصویب شده و تصمیمات اخیر دادگاه اطمینان حاصل کنند.

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1272922